Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Tiến Đức
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Tiến Đức
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Web/Desktop Application Development
 • ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, trình độ Đại học
 • ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (ĐHBK), trình độ Đại học
 • Nhân viên tại Freelancer
 • Nhân viên tại HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HCMUT)
 • Nhân viên tại JACCSCOMPANY
 • HTML
 • Javascript Framework
 • C#

Since entering the IT field, I had developed many projects about Web and Desktop Application as soon as Data Base. Most recently, I have just completed the switch core banking based on Oracle Database 12C Technology with support of IBM and Indian ...