Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Thị Thúy Hồng
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Thị Thúy Hồng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng
  • Đại Học Kinh Tế TPHCM, trình độ Sau đại học
  • Nhân viên tại Công ty CP Kiến Trúc CA
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Cinelight
  • Nhân viên tại Công ty TNHH MTV Giáo Dục Thế Giới
  • Tin học văn phòng
  • Misa
  • Kỹ năng quản lý

Mong muốn tìm kiếm công việc full-time hoặc part-time trong lĩnh vực kế toán.