Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

BÙI THU TRANG
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
BÙI THU TRANG
  • Vị trí muốn ứng tuyển: MARKETING LEADER
  • RMIT University, Hanoi, trình độ Đại học
  • Team Leader tại CMSedu Vietnam
  • Chuyên viên tại Australian Centres for English Training
  • Executive tại Unicolor Vietnam Joint Stock Company

Có kinh nghiệm làm chính là Marketing (chủ yếu là ngành Giáo dục) và làm team lead được 1 năm, quản lý nhóm từ 5-10 người. Mạnh mảng event và branding, nhưng cũng làm khá sâu về digital marketing, đặc ...