Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Quốc Luân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Quốc Luân

Làm việc trong một môi trường có thể phát triển bản thân và đóng góp cho tập thể. Thành thạo quy trình và nghiệp vụ chứng từ. Thu thập kinh nghiệm về việc giải quyết các vấn đề phát sinh ...