Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Lan Anh
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Lan Anh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: As
 • UNIVERSITY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại UFO CREATIVE
 • Nhân viên tại YOUR BUSINESS
 • Nhân viên tại TAN THANH PHAT
 • Nhân viên tại NHA VUON VIET
 • Content write
 • Tin học văn phòng
 • Tiếng Anh cơ bản

Mong muốn tìm kiếm công việc phù hợp với định hướng của bản thân, Thu nhập tốt, Được học học hỏi và phát triển cùng công ty