Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hoàng Chương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Chương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh/ Sales
  • Tổng giám đốc tại HUNTER INTERNATIONAL TRADING CO, LTD.
  • Team Leader tại VN BIKE TOUR CO,LTD