Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Văn Thị Ngọc Ánh
  • Cập nhật: Hơn 1 tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Văn Thị Ngọc Ánh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên chăm sóc khách hàng
  • Nhân viên tại TRUNG HAI SCIENCE CO.,LTD