Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Như Ý
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Như Ý
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales/ marketing
  • Trưởng nhóm tại AMALA VIETNAM Company Limited
  • Trưởng nhóm tại HOME 365 Investment &Construction Joint Stock