Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Băng Châu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Băng Châu

Sales Assistant with over 4 years of experience providing service and sale. I possess strong multi-tasking skills, with ability to simultaneously manage several projects and schedules. Excellent public-facing point person for clients, customers, ...