Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

PHAN THAP TOAN
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
PHAN THAP TOAN
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Project engineer
  • Ho Chi Minh city polytechnic University, trình độ Đại học
  • Ho Chi Minh city Economic University, trình độ Sau đại học
  • Trưởng nhóm tại Lazada Express Vietnam
  • Manager tại AkzoNobel Coatings Vietnam Ltd
  • Manager tại AkzoNobel Coatings Vietnam Ltd