Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Hồng Hạnh
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Hồng Hạnh

Currently seeking for a job in an international companyLooking for a chance to enhance skills, and gain more experience in working at general public or private environment