Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Huyền Ngân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Huyền Ngân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Assistant brand manager
  • UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY, trình độ Đại học
  • Chuyên viên tại FMCG | P&G Company
  • Chuyên viên tại Technology | fram^ Group
  • Chuyên viên tại Furniture | Nhadepso.com |
  • Nhân viên tại Media | AHA Social & Digital Agency|
  • Tin học văn phòng
  • Tiếng Anh giao tiếp

Mong muốn tìm công việc phù hợp. Có thu nhập tốt, môi trường làm việc tốt để gắn bó lâu dài.