Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Huyền Trang
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Huyền Trang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chăm sóc khách hàng
  • Học tại Đại học Hồng Bàng., trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Nhân viên chăm sóc khách hàng tại Công ty BTASKEE
  • Nhân viên tại -Nhân viên Sales Admin tại Công ty TNHH BIOTTEC VN
  • Nhân viên tại Nhân viên điều phối tại Công Ty CP 247
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng đàm phán

Mong muốn tìm kiếm công việc phù hợp với kinh nghiệm của mình. Môi trường tốt để phát triển bản thân gắn bó lâu dài với công ty.