Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Diệu Ly
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Diệu Ly

Áp dụng những kinh nghiệm thực tế trong công việc và kỹ năng mềm tích luỹ trong cuộc sống để trở thành một nhân viên Hành chính - Nhân sự chuyên nghiệp, mang đến hiệu quả cao trong công việc và ...