Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Trần Minh Trí
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Trần Minh Trí

- Làm việc với khách hàng và đội dự án, nhằm đưa ra các giải pháp cho hệ thống quản lý doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của khách hàng. - Không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức nghiệp vụ và ...