Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Ngọc Duy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Ngọc Duy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên viên giám sát tài chính ngân hàng
  • Tài Chính Ngân Hàng, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại NGÂN HÀNG CITI VIỆT NAM
  • Trưởng nhóm tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
  • Chuyên viên tại SACOMBANK - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Giải quyết vấn đề

- Công tác trong môi trường Ngân Hàng - Tăng thu nhập cao nhất - Mong muốn An cư, ổn định - Thử thách và Phát triển hơn nữa khả năng của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ