Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Thanh Xuân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Thanh Xuân

Tôi mong muốn trong quá trình làm việc tại công ty, tôi sẽ có thêm nhiều mối quan hệ, kĩ năng, kinh nghiệm, qua đó có thể mang lại lợi nhuận cho công ty.