Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Diệu Hoa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Diệu Hoa

Có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng ở các lĩnh vực khác nhau. Là một người cởi mở và mong muốn tìm kiếm công ty có môi trường làm việc tốt để được gắn bó lâu dài và phát ...