Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Trường Sơn
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Trường Sơn
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital marketing
 • Trường đại học sư phạm kỹ thuật, trình độ Đại học
 • Ho Chi Minh University of Economics, trình độ Đại học
 • Marketing Manager tại MTrading Global
 • Marketing Manager tại SeaZen Technology
 • Chuyên viên tại Cửa Sổ Vàng
 • Tin học văn phòng
 • Content write
 • Làm việc độc lập
 • Làm việc nhóm

Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing online. Hiện tại tôi đang tìm kiếm vị trí công việc mới phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Để được học hỏi và phát triển hơn nữa. Gắn bó lâu ...