Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

NGUYỄN TRUNG TÍN
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
NGUYỄN TRUNG TÍN
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Strategic planner
  • Đại học tài chính marketing, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại V B A - A D K
  • Nhân viên tại V G B R O T H E R S - H E R I TA G E G R O U P - G O O G L E A D S P L U S