Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Thị Hoàng Giang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Thị Hoàng Giang

Tôi là một cá nhân tài năng, đầy tham vọng và chăm chỉ, có nhiều kĩ năng và hiện tại chưa có kinh nghiệm. Hơn nữa, tôi có khả năng thực hiện nhiệm vụ thành thạo và làm việc tốt. Một thế ...