Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Hồng Chinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Hồng Chinh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên
  • Đại học Tôn Đức Thắng, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Sky Garden
  • Nhân viên tại Logitem Vietnam
  • Nhân viên tại Tintech
  • Designer
  • Designer