Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyen Thanh Dat
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyen Thanh Dat
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Technical Consultant
  • University of Information Technology HCM, trình độ Đại học
  • PHP
  • Python
  • SQL

Đạt được chứng chỉ CCNA công với đam mê trong lĩnh vưc an toàn thông tin. Các ngôn ngữ lập trình thành thạo bao gồm PHP, Python, Bash, SQL,...