Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

TA DINH HOANG NAM
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
TA DINH HOANG NAM
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Back-end developer
  • UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại DIGINET CORPORATION