Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vu Hoai Nam
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vu Hoai Nam
  • Vị trí muốn ứng tuyển:

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin. Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm System Engineer và quản lý một team IT từ xa.