Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Đình Hiệp
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Đình Hiệp
  • Vị trí muốn ứng tuyển: QL thu mua
  • Đại Học Thương Mại Hà Nội, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại CT CP SX TM XNK Viễn Thông A
  • Phó phòng tại Aeon Viet Nam
  • Trưởng nhóm tại Lotte Mart VN
  • Trưởng phòng tại Vincommese VinPro - VinPro