Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Hương Ly
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hương Ly
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Kinh Doanh
  • ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC SIÊU VIỆT
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN LONG