Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Võ Văn Diện
  • Cập nhật: Vài tuần trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Võ Văn Diện Đang tìm việc

Có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing. Mong muốm tìm kiếm công việc phù hợp, môi trường làm việc tốt để cống hiến và gắn bó lâu dài cùng công ty.