Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Hoàng Uyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hoàng Uyên

Em tên là Nguyễn Thị Hoàng Uyên, sinh năm 1995. Em tốt nghiệp bằng Cử nhân Luật kinh tế tại trường Đại Học Mở Tp. HCM, khoá 2013-2017. Em từng có kinh nghiệm làm công việc liên quan đến ...