Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Yến
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Nguyễn Thị Yến

 Áp dụng những kinhnghiệm, kỹ năng và sự hiểu biết để trởthành một chuyên viên chuyên nghiệp,mang đến nhiều giá trị cho công ty. Từđó giúp Công ty tăng số lượng kháchhàng và mở rộng tập ...