Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Thái Nguyễn Đăng Khoa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Thái Nguyễn Đăng Khoa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng phòng/ quản lý
  • ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại ENGLISHNOW GLOBAL
  • Phó giám đốc tại CÔNG TY TNHH EMENTOR
  • Phó giám đốc tại CÔNG TY TNHH HAWAII
  • Kỹ năng bán hàng
  • Tin học văn phòng
  • Kỹ năng giao tiếp