Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Dương Trúc Ly
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Dương Trúc Ly
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán
  • Nhân viên tại CÔNG TY CP TV ĐT TM DV XD QUANG MINH
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH DV XNK LAM NGUYÊN
  • Nhân viên tại CÔNG TY BĐS NAM TIẾN
  • Tin học văn phòng