Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Kim Ngân
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Thị Kim Ngân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Category Manager
  • College Of Foreign Economic Relation, trình độ Cao đẳng
  • Trưởng nhóm tại CLASSIC FINE FOODS CO., LTD
  • Trưởng phòng tại NEWVIET DAIRY
  • Nhân viên tại PETROSETCO DISTRIBUTION
  • Kỹ năng bán hàng
  • Quản lý nhóm
  • Quản lý thời gian

I had nearly 2 years of experience managing operations for food distributioncompanies at independent branch, and had over 10 years of experience in sales forthe large distribution companies and corporations in Vietnam (IT and Food industry).This ...