Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

NGUYỄN MẠNH HÙNG
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
NGUYỄN MẠNH HÙNG
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán trưởng
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIDGROUP
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HPC