Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Hoàng Nhật Nguyên
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Hoàng Nhật Nguyên
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Thiết kế đồ họa
 • ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT , trình độ Cao đẳng
 • Nhân viên tại EZE QUOTE VN
 • Nhân viên tại FREELANCER PROJECT
 • Nhân viên tại DELLOS F&B CO.
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Adobe InDesign
 • 3D Max
 • Figma