Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Bùi Như Ngọc
  • 11 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Bùi Như Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Business Development Leader
  • Korea Vietnam Friendship IT College, trình độ Cao đẳng
  • Team Leader tại QSR GROUP
  • Trưởng nhóm tại BEGROUP
  • Team Leader tại FOODY JSC