Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Thị Chung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Thị Chung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chăm sóc khách hàng
  • Đại học Văn Hiến, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty cổ phần xây dựng địa ốc Nam Thiên Phú
  • Nhân viên tại Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
  • Nhân viên tại Công ty du lịch Cánh Chim Việt
  • Chăm sóc khách hàng
  • Kỹ năng Thuyết phục
  • Tin học văn phòng