Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Thanh Vy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Thanh Vy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Thiết kế 2D
  • Đại học Tôn Đức Thắng, trình độ Cao đẳng
  • Photoshop
  • AI

Em hi vọng tìm được công việc phù hợp để bản thân được học hỏi và phát triển hơn nữa