Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lâm Thành Trung
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lâm Thành Trung
 • Vị trí muốn ứng tuyển: fullstack
 • University of California, trình độ Đại học
 • Trưởng nhóm tại LIEN A .Inc
 • Chuyên viên tại FAHASA Ecommerce
 • Chuyên viên tại MOBA Game, War of Toys
 • C++
 • C#
 • Java
 • VueJS
 • NodeJS

I’m capable of quickly learning new skills and technologies. Over many years, I have mastered various computer languages and softwares. I’m not a fast thinker or a good talker. I evaluate myself as a person who can persistently pursue a problem ...