Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Thanh Huy
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trương Thanh Huy
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Full Stack Developer
 • University of Science, trình độ Đại học
 • Trưởng nhóm tại LOTTE Data Communication
 • Chuyên viên tại Hop Thanh
 • Trưởng nhóm tại Global Cybersoft
 • Nhân viên tại Infonam
 • PHP
 • Python
 • HTML
 • Laravel

I have about 9 year experiences in software developer, used to join rojects building window application, ecommerce website and maintaining embedded system, android application and having knowledge about SOLID, GoF. Working well with PHP, python, ...