Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Nguyệt Ánh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Nguyệt Ánh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Content Marketing
  • Academy of Journalism and Communication, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại EUPC
  • Nhân viên tại VPMILK INC
  • Photoshop

As a young, dynamic person who likes creative and challenging work. Ability to withstand high pressure and have good teamwork skills. Desiring to apply advertising experiences and the consumer psychology understanding tobecome a professional ...