Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phu Nguyen
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phu Nguyen
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Network System Administrator
 • Ho Chi Minh City University of Sciences, trình độ Cao đẳng
 • Chuyên viên tại Gwin Entertainment System Company Limited
 • Nhân viên tại Software Engineer
 • WAN
 • LAN
 • HTML
 • CSS
 • MCSA

I am a Network Administrator and in more than 6 years, I have joined in many projects and have experiences in IT network solutions. I really hope to develop myself, improve my experiences to get a new job with new challenges, speacially in network ...