Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Quốc Khánh
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Quốc Khánh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Lập trình viên PHP
 • FPT-Aptech, trình độ Trung cấp
 • Nhân viên tại Công ty Kỹ Thuật Số
 • Nhân viên tại SkyAds
 • Nhân viên tại Công ty An Phát miền Trung
 • Nhân viên tại FPT-Telecom
 • Nhân viên tại Elisoft
 • PHP
 • HTML5
 • Python
 • CSS
 • CakePHP
 • MySQL

Tìm công ty lập trình lâu dài, nâng cao kinh nghiệm lập trình