Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Trọng Minh
 • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Trọng Minh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám đốc nhân sự
 • Đại học Kinh tế Quốc Dân, trình độ Đại học
 • Đại học Kinh tế TPHCM, trình độ Sau đại học
 • Giám đốc tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SABACO
 • Trưởng phòng tại TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÍA NAM
 • Trưởng phòng tại TẬP ĐOÀN BITEXCO VIỆT NAM
 • Giám đốc tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 • Tin học văn phòng
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Xử lý tình huống
 • Kỹ năng Thuyết phục

Trong thời gian 18 năm công tác tôi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm đảm nhiệm ở các chức vụ quản lý như Trưởng phòng Tổ chức, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính - Quản ...