Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thiên Thanh
 • Cập nhật: Vài tháng trước
 • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thiên Thanh
 • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên tuyển dụng
 • Đại học An Giang, trình độ Đại học
 • Nhân viên tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT
 • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FRT
 • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH AEON BÌNH TÂN
 • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH AEON TÂN PHÚ
 • Xử lý tình huống
 • Làm việc nhóm
 • Tin học văn phòng

Cùng những kinh nghiệm Quý báu có được và những bài học từ thực tế, tôi muốn góp một phần nhỏ những gì tôi biết và đã làm vào công cuộc phát triển lớn mạnh của Quý Công ty,