Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Nguyên Trường Vỹ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Nguyên Trường Vỹ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing Executive
  • HO CHI MINH UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES AND 2015 - 2019 INFORMATION TECHNOLOGY (HUFLIT), trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VIETNAM BASKETBALL PROFESSIONAL LEAGUE
  • Nhân viên tại GROUP O AGENCY
  • Làm việc nhóm
  • Kỹ năng giao tiếp

I have 1 year experience in doing marketing and writing content on social media channels. I willing to challenge myself and develop my skills at any working fields . This is also an opportunity for me to improve myself to become a Marketing Manager ...