Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Mai Thị Tố Nga
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Mai Thị Tố Nga

With the experience, responsibility and passion in work, I will do my best to bring benefits to the Company