Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Thành Ngân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Vũ Thành Ngân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: System - Network Administrator
  • Nhân viên tại CTY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH NỀN TẢNG
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH TM DV NỘI DUNG SỐ
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP VIỆT
  • Nhân viên tại CỘNG TÁC KỸ THUẬT VĂN PHÒNG
  • CCNA
  • LPI

Tôi mong muốn được làm việc trong môi trường mới tốt hơn và lương ổn định hơn