Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Nguyên Bảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Nguyên Bảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Network and System Executive
  • Nhân viên tại Netbuilder Ltd
  • Nhân viên tại IT Services Co
  • Nhân viên tại CHAU HIEN PHUC Co
  • Nhân viên tại INTAGE VIETNAM LLC
  • CCNA
  • MCSA
  • MCSE

Start working as IT technician, promote skills and IT technical to become Infrastructure specialist. Three years of experience in the support and executive networks, systems for companies