Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Hoàng Nhân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Hoàng Nhân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: NETWORK ENGINEER
  • UNIVERSITY OF NATURALSCIENCES HO CHI MINH, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại VINGROUP INCORPORATION BRANCH LANDMARK 81
  • Nhân viên tại JOLLIBEE VIETNAM
  • Nhân viên tại DTS COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CORPORATION
  • LAN
  • WAN
  • VLAN

Become a comprehensive IT knowledge, especially strong in Network and Communication solutions